akce:

Kurzy, semináře, přednášky, ale i výstavy...

publikace:

Která kniha nám s péčí pomůže?

poradíme:

Tíží vás péče o vašeho staršího blízkého?


Novinky

Zeman udělil Řád bílého lva Wintonovi a Churchillovi

(28.10.2014)  Prezident Miloš Zeman udělil 28.10.2014 nejvyšší české státní vyznamenání Řád bílého lva zachránci židovských dětí siru Nicholasi Wintonovi a in memoriam bývalému předsedovi britské vlády, ikoně britského boje proti nacistickému Německu Winstonu Churchillovi. Winton, kterému je 105 let, převzal vyznamenání z rukou hlavy státu na zvláštní ceremonii na Pražském hradě osobně, vyznamenání pro Churchilla převzal jeho vnuk Nicholas Soames.

Zákon o důchodovém pojištění myslí na tzv. „sendvičovou generaci“. Doba péče o blízké se do důchodu započítává .

(27.10.2014)  Lidé ve věku mezi 45–65 lety jsou čím dál častěji doslova „obloženi“ dvěma závazky. Musí zvládnout péči o své stále ještě ne zcela samostatné děti a zároveň zaopatřit své stárnoucí rodiče nebo prarodiče. Toto časově náročné období jde velmi těžko skloubit s pracovním úvazkem. Proto příslušníci tzv. „sendvičové generace“ často stojí před otázkou, zda opustí zaměstnání, aby se mohli dlouhodobě věnovat svým blízkým. Může se péče o blízké započítat do důchodu?

Víc na
Zákon o důchodovém pojištění myslí na tzv. „sendvičovou generaci“. Doba péče o blízké se do důchodu započítává - See more at: http://p12.helpnet.cz/aktualne/zakon-o-duchodovem-pojisteni-mysli-na-tzv-sendvicovou-generaci-doba-pece-o-blizke-se-do#sthash.EvayYm2l.dpuf

Já umím to a ty zas tohle …“. Princip, který i v Plzni pomáhá seniorům zvládat všechny situace běžného života

(24.10.2014)  Projekt Zeitbank 55+, který byl v letech 2012 – 2013 realizován v rámci přeshraniční spolupráce Rakouska, Německa a České republiky, sdružuje komunitní kluby a skupiny, kde si účastníci navzájem poskytují podporu a pomoc v každodenním životě s cílem připravit si „přátele“ pro okamžik, kdy zdravotní a věkové limity budou omezovat jejich možnost zůstávat i ve stáří doma ve svém přirozeném prostředí.

Ve dnech 16. – 18. 10. 2014 se v Plzni, pod záštitou Zdeňka Honze, člena Rady Plzeňského kraje pro oblast sociální věci, konalo historicky první setkání Evropské sítě Zeitbank 55+. V Rakousku od roku 2003 pracuje 37 spolků, v Německu od roku 2006 pracuje 13 komunitních skupin a v České republice přímo v plzeňském regionu pracují 2 spolky, které podporuje a garantuje TOTEM – RDC. Patnácté výročí založení TOTEM – RDC se stalo důvodem k uspořádání významného prvního setkání partnerů právě v České republice v Plzni. Akce byla koncipována jako výměna zkušeností rakouských, německých a českých partnerů, realizátorů projektu Zeitbank 55+ (v české modifikaci Sousedé 55+), který aktivně naplňuje jedno z hlavních témat Národního akčního plánu pozitivního stárnutí a to podpory seniorské cílové skupiny aktivitami založenými na principech sousedské výpomoci.

Pečující osoby a jejich návrat na trh práce

(16.10.2014)  Projekt “Nejsme chudinky jsme hrdinky“ řešil v období roku 2012 až 2014 problematiku pečujících osob ve Středočeském kraji ve vazbě na jejich umístění na trhu práce formou získání živnostenského oprávnění.
Po mnoha setkáních s CS bylo dovozeno, že pouze minimum pečujících osob má možnosti, pracovní kompetence, sílu, vůli a předpoklady pustit se do samostatného podnikání. K tomuto poznání celý tým došel na základě osobních setkání a kontaktů, neformálních rozhovorů i kvalitativního výzkumu příjemce podpory. Výchozí myšlenkou totiž bylo tvrzení, že drobná podnikatelská činnost umožní pečujícím osobám flexibilní uspořádání pracovního času i s ohledem na osobu, o kterou je pečováno v domácím prostředí, nebo se na péči podělí další členové rodiny či jí zabezpečí různí poskytovatelé sociálních služeb. Forma této flexibility se projevila jako nevhodná, resp. vhodná jen pro několik jednotlivců.

Výročí 90 let od vzniku zákona o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří

(14.10.2014)  Čtvrtstoletí práce pro klienty si Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připomene v blížícím se roce 2015. Již na letošní podzim ale připadá výročí 90 let od vzniku zákona o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zákon č. 221/1924 Sb.), na jehož základech stojí systém sociálního zabezpečení dodnes. Proto ČSSZ připravuje několik akcí k oběma jubileím i ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociální věcí ČR (MPSV). Převažující část úsilí chtějí pracovníci ČSSZ věnovat dalšímu zlepšování služeb pro klienty. Zejména v oblasti elektronické komunikace.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD VÝROČNÍ CENY MOSTY 2014

(12.10.2014)  Výroční cenu MOSTY uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR navrženým subjektům za mimořádnou aktivitu, čin nebo projekt ve prospěch osob se zdravotním postižením.
VYHLAŠOVATEL CENY
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7, Telefon: +420 266 753 421, E-mail: nrzpcr@nrzp.cz
VYHLÁŠENÉ KATEGORIE
Cena MOSTY 2014 je vyhlášená ve třech kategoriích:
I. Cena pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch osob se zdravotním postižením
II. Cena pro nestátní subjekt za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch osob se zdravotním postižením
III. Cena pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
NÁVRHY NA UDĚLENÍ CENY
Návrhy na udělení ceny se podávají na předepsaném formuláři, který je společně s informacemi o vyhlášení ceny k dispozici i na stránkách www.nrzp.cz. Návrhy mohou podávat fyzické i právnické osoby. Návrhy na předepsaném formuláři se zasílají poštou na uvedenou adresu Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.
Uzávěrka pro podávání návrhů je do 31. prosince 2014.
letošní podzim

Letošní podzim

(11.10.2014)  Výrazná barevnost letošního podzimu

Rada vlády pro seniory a stárnutí populace aktualizovala Národní akční plán

(10.10.2014)  Dne 7. října 2014 zasedala Rada vlády pro seniory a stárnutí populace. Hlavními oblastmi, jimiž se Rada na svém 22. zasedání zabývala, byly aktualizace Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017, ustavení a personální složení pracovních skupin Rady, možnosti financování ve prospěch seniorů z národních a evropských zdrojů (zejména podpora seniorského bydlení, financování aktivit z Operačního programu Zaměstnanost 2014–2020 a podpora univerzit třetího věku) a postup aktivit v Národním akčním plánu Alzheimer.

Neumíráme tak, jak bychom si přáli. A je to hlavně proto, že o tom s nikým nemluvíme

(8.10.2014)  Aplikace Mojesmrt.cz umožňuje sestavit si seznam posledních přání a motivuje lidi, aby včas mluvili o konci života. Je společným projektem Hospicového občanského sdružení Cesta domů a kreativní agentury Yinachi. Cílem je otevřít tabuizované téma umírání a smrti. Umožňuje si urovnat myšlenky týkající se vlastní smrti i smrtelnosti našich blízkých a motivuje lidi přemýšlet včas o konci života a mluvit o svých přáních se svým okolím.
Projekt Mojesmrt.cz cílí na skupinu lidí (lidé mezi 20-40 lety), která má dost času se na tuto situaci připravit a nebojí se o umírání přemýšlet, protože se jí ještě bezprostředně netýká.

Průvodce pro spotřebitele - seniory

(6.10.2014)  Další z řady osvětových publikací s názvem „Manuál rizikových vztahů“ s podtitulem Průvodce pro spotřebitele – seniory vydalo Sdružení českých spotřebitelů. Publikace je k dispozici v tištěné i elektronické podobě. - See more at: http://p12.helpnet.cz/aktualne/pruvodce-pro-spotrebitele-seniory#sthash.oKMqHjNG.dpuf
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 33 | Další
Život bez bariér

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: