akce:

Kurzy, semináře, přednášky, ale i výstavy...

publikace:

Která kniha nám s péčí pomůže?

poradíme:

Tíží vás péče o vašeho staršího blízkého?


Novinky

Pouze pobírání plného invalidního důchodu a invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se hodnotí pro nárok na starobní důchod a jeho výši

(18.4.2014)  Mezi lidmi s přiznaným invalidním důchodem je rozšířen mýtus, že se jim doba, po kterou invalidní důchod pobírají, automaticky započítává do doby pojištění pro nárok na starobní důchod.

Situace seniorů u nás není dobrá

(17.4.2014)  Chudobou je ohroženo přes šest set tisíc starobních důchodců, přes sto tisíc je odkázáno na příjem nižší než 8 tisíc korun měsíčně.
Mgr. Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí

Ministryně Marksová: Snížíme administrativní zátěž handicapovaných a seniorů

(16.4.2014)  Zhruba čtyři sta padesát tisíc držitelů průkazů mimořádných výhod a průkazů osoby se zdravotním postižením nemusí v nejbližší době absolvovat nové posouzení zdravotního stavu, které by měl podle platné legislativy absolvovat každý žadatel do konce roku 2015. Dohodla se na tom ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová se zástupci organizací a svazů zdravotně postižených a poskytovatelů sociálních služeb

„Cesty ke zdraví…?“

(10.4.2014)  VIDA o. s. srdečně zve zájemce o vystoupení z nejrůznějších závislostí, zájemce o postupné převzetí zodpovědnosti za vlastní tělesné i duševní zdraví na besedu – setkání hledačů vlastních cest ke zdraví, pomocníků na cestě i nejširší veřejnost, které proběhne 25. dubna v Praze.
Z vlastní praxe víme, že problém s vysazováním léků tady existuje a že podpora a relevantní informace u nás zatím chybí. Stále převládá tendence držet uživatele „na práškách“, bez ohledu na jejich potřeby, potíže a přání. V tomto smyslu a s tímto záměrem jsou také pacienti a jejich rodinní příslušníci "vzděláváni". Potom uživatelé léky sami vysazují nebo je berou nepravidelně a ohrožují tak sebe a mnohdy i okolí.

Sociální bydlení nesmí znamenat jen „ubytování“

(9.4.2014)  V pracovní skupině by se měli sejít také zástupci Legislativní rady Vlády ČR, Ministerstva pro lidská práva a rovné příležitosti, Ministerstva pro místní rozvoj, Veřejného ochránce práv, Platformy pro sociální bydlení, odborníků z akademické půdy nebo přímo z řad poskytovatelů sociálních služeb. Účastníci se shodli, že při přípravě nového zákona by se měl brát zřetel také na oblasti jako je aktivní politika zaměstnanosti státu, veřejně prospěšné práce, problematika lidí ohrožených ztrátou domova, vyloučených sociálních skupin, seniorů apod. Sociální bydlení je totiž komplexní otázka, která zasahuje do řady oblastí života společnosti.

Vzniká nová skupina sebeobhájců

(6.4.2014)  Informační schůzku v Praze pořádá 16. dubna Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice.
Rádi bychom 30. 4. založili novou skupinu sebeobhájců. Zveme Vás proto 16. 4. v 16:30 na informační schůzku. Schůzka se uskuteční na Karlínském náměstí 12, Praha 8. Pokud se nemůžete zúčastnit informační schůzky, ale chcete chodit na skupinu sebeobhájců, je to samozřejmě možné, jen nám to prosím dejte vědět, abychom s Vámi počítali. Prosím o informaci, zda přijdete, do 14. dubna. Pokud nemůžete přijít na informační schůzku, ale chcete přijít na skupinu sebeobhájců, dejte nám taktéž vědět nejlépe do 14. dubna, nejpozději do 28. dubna. První schůzka sebeobhájců bude 30. 4. v 16:00, dle domluvy lze ale hodinu posunout. Schůzky budou jednou za 14 dní ve středu. Více informací v přiložené pozvánce.


Xenie Dočkálková

Nadace BONA

(6.4.2014)  Grantové řízení na podporu projektů a programů směřujících k integraci duševně hendikepovaných osob do života společnosti má uzávěrku 30. dubna 2014.
Řízení je určeno výlučně právnickým osobám a zejména k těmto účelům vyhlášených grantových témat pro duševně hendikepované osoby:
•provoz, rozšiřování, vybavování zařízení chráněného bydlení v rámci psychosociálních sítí,
•příspěvky k investiční činnosti směřující k nové výstavbě objektů chráněného bydlení,
•zajištění provozu socioterapeutických center a farem,
•podporu programů hipoterapie a pastorační terapie.
Další informace na stránkách Nadace BONA.

Cyklus výstav ke stému výročí první světové války 1914 – 1918

(6.4.2014)  V roce 2014 si připomeneme významné výročí – 100 let od vypuknutí první světové války. Tento konflikt měl klíčový význam pro naše země, protože na jeho konci se zrodilo samostatné Československo.
Při příležitosti tak významného jubilea se ke spolupráci sešlo 9 významných paměťových institucí – Technické muzeum v Brně, Národní technické muzeum, Vojenský historický ústav Praha, Muzeum města Brna, Moravské zemské muzeum, státní zámek Konopiště, Poštovní muzeum, Moravská galerie a Národní muzeum. Vznikl tak unikátní projekt nazvaný Velká válka.

Nezáleží na věku, ale na kvalitě

(5.4.2014)  Mluvčí strojírenských Vítkovic Eva Kijonková uvedla, že vzhledem k nedostatku technicky vzdělaných lidí se špičkovými dovednostmi je ve skupině poměrně dost starších zaměstnanců.
„Na pozicích špičkových dělníků, techniků, ale také v konstrukci, na pozicích obchodních specialistů a ve vedení jednotlivých společností je řada lidí v kategorii 50+. Tento věk ani zdaleka nevnímáme jako omezující. Pokud jde o fyzicky náročné profese, pak se věci řeší individuálně v souvislosti se zdravotním stavem a očekáváními, a to jak zaměstnavatele, tak zaměstnance. Ale to je případ od případu,“ vysvětlila mluvčí.

Jak si děti představují šťastné stáří?

(5.4.2014)  Startuje již pátý ročník celostátní výtvarné soutěže
Odstraňovat stereotypy a předsudky o stáří, navázat mezigenerační dialog a podporovat seniorský věk jako plnohodnotnou životní etapu je cílem soutěže Šťastné stáří očima dětí. Již pátý ročník soutěže vyhlásila Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Radou seniorů ČR a Svazem měst a obcí ČR.
Obrázky mohou zasílat jak jednotlivci, tak školy. Budeme rádi, když si každá aktivní škola zrealizuje své vlastní kolo výtvarné soutěže se shodným tématem a zašle 10 nejlepších obrázků. Abychom dosáhli široké a pozitivní medializace, navrhujeme školám a mateřským školám uspořádat také vlastní výstavu na místní či regionální úrovni.
Bližší informace o soutěži podá Mgr. Magda Dohnalová, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Vančurova 2904, 390 01 Tábor, tel. 381 213 332 (provolba 3),
e-mail: administrativa@apsscr.cz, www.apsscr.cz a www.stastne-stari.cz.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 31 | Další


Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři:
Žít spolu aneb Partnerství je umění