akce:

Kurzy, semináře, přednášky, ale i výstavy...

publikace:

Která kniha nám s péčí pomůže?

poradíme:

Tíží vás péče o vašeho staršího blízkého?


Novinky

Validácia s Naomi Feil

(21.12.2014)  Pondělí, 2. Březen 2015 - 8:45 - 17:00
Místo konání akce: Bratislava
Stručný popis: Mezinárodní workshop s autorkou metody, která umožňuje verbální a neverbální komunikaci s dezorientovanými osobami ve vyšším věku.
Účast vřele doporučujeme všem, kteří při výkonu své profese pečují o osoby trpící demencí v důsledku např. Alzheimerovy choroby. VALIDACE prokazatelně zvyšuje kvalitu života klientů a snižuje psychickou zátěž personálu. Účast na tomto mezinárodním workshopu Vám pomůže získat informace přímo od zakladatelky metody a nasměrovat Váš další profesní rozvoj případně rozvoj Vaší sociální služby.
Naše škola je partnerem této výjimečné události. Registrace pod naší hlavičkou znamená 15% slevu z ceny na účastníka. Celková cena tak činí 68 EUR, tj. 1870,- Kč na osobu (aktuální kurz 27,5 Kč/EUR). Přihlašujte se prosím on-line na tomto odkazu: http://www.alzheimer-validacia.sk/aktivity/workshopy/predbezna-prihlaska-validacia-podla-n-feil-i-cast/. V přihlášce nezapomeňte zaškrtnout slevu vztahující se k naší škole. Další informace (program, adresa konání, pokyny k platbě aj.) naleznete v přiložené pozvánce.
Těšíme se na společné setkání v Bratislavě!
Tým vzdělávacího střediska CARITAS – VOŠ sociální Olomouc

Změny v dávkách pomoci v hmotné nouzi a příspěvku na bydlení od 1. 1. 2015

(21.12.2014)  Od 1. 1. 2015 se mění některé podmínky pro přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi a příspěvku na bydlení a pro určování jejich výše. Veřejná ochránkyně práv uplatňovala připomínky k těmto změnám, které navazovaly na dlouhodobou snahu ochránce umožnit přiznání nárokových dávek na bydlení i k jiným nemovitostem než bytům (rekreační objekt, část bytu), pokud umožňují lidsky důstojné bydlení. V průběhu legislativního procesu byly některé z těchto připomínek do návrhu zákona zapracovány. -

Před 96 lety byla uzákoněna osmihodinová pracovní doba

(20.12.2014)  Ministerstvo práce a sociálních věcí si připomíná 96 let od zavedení osmihodinové pracovní doby. Zákon ve své době znamenal velký posun v právech zaměstnanců, kteří do té doby museli pracovat někdy až 16 hodin denně. Princip osmihodinové pracovní doby z prvorepublikového zákona č. 91 funguje dodnes pomocí zákoníku práce.

Museo Mundial

(19.12.2014)  Expozice MuseoMundial - Muzeum světa v NZM Praha představí světové základní potraviny, jejich využití a zpracování. Ukáže na jejich nedostatek i obrovské plýtvání a také energetickou chudobu, spojenou s jejich zpracováním. V české premiéře uvede i několik fotografií z cyklu fotografa Petera Menzela Hladová planeta - co jí svět. Na příkladu tzv. biopirátství ukáže, jak nadnárodní firmy vykrádají tradiční znalosti zpracování rostlin. Představí rovněž ukázku spolupráce českých architektů s nepálskou komunitou při stavbě „bambusové školy“.
Rozvojové cíle tisíciletí jsou dosud nejrozsáhlejší snahou o řešení celosvětového problému extrémní chudoby. Představitelé 191 zemí se v září 2000 na Miléniovém summitu OSN shodli na osmi konkrétních metách, které by měly být dosaženy do roku 2015.
Praha 7, Kostelní, NZM

Co se mění od ledna 2015? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí

(14.12.2014)  Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. V příštím roce například vzroste minimální mzda na 9 200 Kč, dojde také ke zvýšení důchodů v průměru o 200 Kč, nově se zavádí porodné i na druhé dítě ve výši 10 000 Kč anebo pro rodiče dětí bude snadnější sladit jejich pracovní a rodinný život zavedením tzv. dětské skupiny.

Finanční průvodce

(14.12.2014)  Posílení odborných kompetencí sociálních pracovníků pracujících s osobami s duševním onemocněním v aktuálních tématech finanční a občanskoprávní gramotnosti.
Cílem je přispět k podpoře kvality sociálních služeb poskytovaných osobám s chronickým duševním onemocněním, a to především v oblastech:
◾včasná identifikace a předcházení problémům klientů spojených s rizikovým chováním při nakládání s finančními prostředky či uzavírání smluvních vztahů
◾kompetentní a kvalifikované poradenství v situacích, kdy klienti nezvládají hradit své dluhy, stali se obětí podvodného jednání, neumí hospodařit s finančními prostředky, nezvládají situace běžného života a tím se dostávají do problémů.
Aktivit projektu se mohou zúčastnit sociální pracovníci (v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – nutno doložit pracovní smlouvou) registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, jejichž cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním.
Projekt není určen pro organizace, které poskytují sociální služby na území hl. m. Prahy.


Od ledna 2015 se valorizují všechny druhy důchodů i příplatky k důchodům

(12.12.2014)  Od lednové splátky roku 2015 se zvýší všechny důchody vyplácené z českého důchodového systému, které byly přiznány před 1. 1. 2015. Zvýšení provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat.

Vláda schválila zvýšení platových tarifů u zdravotníků, vojáků a zaměstnanců

(9.12.2014)  Od 1. ledna 2015 se zvýší platové tarify pro několik skupin zaměstnanců, a to jednak pracovníků ve zdravotnictví, vojáků z povolání, kteří poskytují zdravotnickou pomoc, a zaměstnancům pracujícím v sociálních službách. Změní se také některá ustanovení o odměňování státních zaměstnanců ve správních úřadech přijatých do služebního poměru podle nového zákona o státní službě, na jehož podobě se v letošním roce vládní koalice shodla s opozičními stranami.

Francie a Belgie zakázaly prodej desítek léků

(9.12.2014)  Francie a Belgie zakázaly prodej desítek léků, mimo jiné proti Alzheimerově chorobě, revmatu, depresím, různým alergiím či vysokému krevnímu tlaku. Důvodem jsou údajně zfalšované klinické studie, na jejichž základě původně úřady příslušné léky na svých trzích povolily.
Odměnění dobrovolníci

Předávání ceny Křesadlo v Jablonci nad Nisou 4. 12. 2014

(8.12.2014)  Křesadlo je „Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.“ Ocenění probíhá v ČR již 13 let, v Libereckém kraji 4 roky. V letošním roce bylo 12 nominovaných osob na tuto cenu, z toho 6 obdrželo Křesadlo z rukou předávajících.
Nominováni, a cenu křesadla obdrželi: Alena Matějková – ruční práce se seniory, Ing. Jiřina Brychcí – patronka dobrovolných hasičů, Kateřina Vitvarová – umění z rukou nemocných, Štěpánka Bátrlová – pomoc rodinám v nouzi, Zdeněk Truksa – Trenér atletů tělem i duší, Hana Janová – Romský tanec a karate.
Krásný program zahájilo vystoupení seniorského pěveckého souboru IZERINA, pod taktovkou Romana Hampachera, úvod večera „rozkřesal“ Jiří Tošner, patron a zakladatel Křesadla v ČR, večerem provedl vtipně a lehce Ondra Vodný, do znakové řeči přeložil Karel Rödlich, program obohatili tanečnice souboru TASMINA a velmi sladkou a příjemnou tečnou bylo občerstvení hotelu Jítrava. Akce se zúčastnilo téměř 180 lidí.

Život bez bariér

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: