akce:

Kurzy, semináře, přednášky, ale i výstavy...

publikace:

Která kniha nám s péčí pomůže?

poradíme:

Tíží vás péče o vašeho staršího blízkého?


Novinky

Senioři v rizikových tržních vztazích – jak se bránit a ochránit?

(21.5.2015)  V letošním roce vydává Sdružení českých spotřebitelů za podpory Ministerstva obchodu a průmyslu další dvě publikace v edici Průvodce pro spotřebitele – seniory. Tentokrát jsou zaměřeny na specifická témata „šmejdů“ a on-line nakupování.
K tomu, jak se v jejich nových praktikách zorientovat, může seniorům posloužit nová publikace „Babi, dědo! Nenechte se okrást“ aneb Jak nenaletět novým trikům podvodných prodejců. Druhá publikace s názvem „Jak nenakupovat zajíce v pytli“ se týká rad a tipů pro bezpečný nákup v e-shopech.

Mezní situace

(15.5.2015)  Sozanského výstava MEZNÍ SITUACE je obsahově vymezena dvěma významnými výročími: 70. výročím ukončení druhé světové války a 20. výročím ukončení války na Balkáně. Projekt vychází ze studia dokumentárních materiálů, deníkových záznamů, dobových výpovědí a z autentických zážitků autora z míst, kde se tragédie odehrávaly – Terezín, Osvětim, Buchenwald, Sarajevo, Mostar. Sozanský se tématem II. světové války a holocaustu zabývá od svých studijních let, jeho diplomovou prací na Akademii výtvarných umění v Praze byla plastika na téma Deník Alberta Speera. Dílo je v majetku Památníku Terezín, se kterým autor dlouhodobě spolupracuje.

Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře
10.5 - 25.10.2015
Barborská 53, Kutná Hora
www.gask.cz

MPSV vydalo Statistickou ročenku trhu práce v ČR za rok 2014

(14.5.2015)  Statistická ročenka trhu práce je určena pro pracovníky v oblasti zaměstnanosti, pro analytiky trhu práce, studenty a pracovníky, kteří se touto problematikou zabývají. Pomocí tabulek, grafů či map je v ročence přehledným způsobem zpracován a popsán celkový vývoj trhu práce v České republice za rok 2014.
http://www.mpsv.cz/files/clanky/21074/TZ_130515a.pdf

Nový denní stacionář na Praze 1

(14.5.2015)  http://centrum-senorina.cz/
CENTRUM SEŇORINA – denní stacionář se zaměřuje na klienty s kognitivními poruchami a sníženou soběstačností v důsledku neurodegenerativních onemocnění mozku, například s Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demence v raném stádiu nemoci.

3 základní pilíře, na kterých stojí CENTRUM SEŇORINA:
•DENNÍ STACIONÁŘ PRO KLIENTY SE SNÍŽENOU SOBĚSTAČNOSTÍ V DŮSLEDKU ZAČÍNAJÍCÍ DEMENCE
•PODPORA RODINNÝCH PEČUJÍCÍCH – TERAPIE, PORADNA, ODLEHČENÍ V PÉČI
•VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA V OBLASTI MENTÁLNÍHO ZDRAVÍ

Smyslová aktivizace

(14.5.2015)  Koncept Smyslové aktivizace
Smyslová aktivizace® podle Lore Wehner je cílená, na potřeby orientovaná, biografická aktivizace a podpora seniorů, velmi starých a demencí postižených osob ...
http://www.smyslovaaktivizace.cz/index.php/o-konceptu/92-zavadeni-konceptu-do-praxe

Levné tričko

(1.5.2015)  Automat na berlínském náměstí nabízel trička za 2 eura. Většina kupujících se svého zboží ale podle serveru Dailymail nedočkala. Čekalo je totiž setkání s tvrdou realitou textilního průmyslu.

MPSV vydalo aktualizovanou Příručku pro OZP v roce 2015

(29.4.2015)  důvodu velkého zájmu z řad odborné i laické veřejnosti se MPSV rozhodlo pro již II. vydání aktualizované Příručky pro OZP v roce 2015. Příručka si klade za cíl usnadnit lidem s handicapem orientaci v mnohdy složitém sociálním systému, a to zejména ve vztahu k posuzování zdravotního stavu či k podmínkám nároku na příspěvek na péči s ohledem na některé dílčí změny v letošním roce. Obsahuje ale také informace o trhu práce či další praktické rady a tipy v sociální oblasti.

Využijte nabídku více než 1 000 dobrovolníků z různých oborů!

(19.4.2015)  Platforma Um sem um tam nabízí zprostředkování krátkodobé, jednorázové a dobrovolné spolupráce.
Cílem Um sem um tam je poskytnout lék na dvě bolístky neziskového sektoru. Na jedné straně stojí neziskové organizace, které potřebují vyřešit odborný problém (např. design letáku, právní radu, pomoc s kampaní na sociální síti, s korekturou, s programováním). Na takhle specifickou odbornou práci většinou lidé z organizací, kteří jsou odborníci ve svém oboru, nestačí a proto si musí najmout někdo z venku, což může být pro neziskovku velká investice.

Hip hop jinak

(17.4.2015)  Může se soubor seniorů, jehož věkový průměr se blíží devadesátce a skoro všichni členové vlastní umělou kloubní náhradu, úspěšně zúčastnit hiphopové taneční soutěže? Film sleduje fascinující cestu novozélandských nadšenců, kteří to se svým vystoupením chtějí dotáhnout až do Las Vegas. Životní elán a nadhled jim rozhodně nechybí. Díky pozitivnímu přístupu se jim daří překonávat i zdánlivě neřešitelné překážky a dokazovat, že věk je jen číslo a s humorem jde všechno lépe. Oporou i blízkou přítelkyní je pro ně mladá manažerka a trenérka Billie, pro kterou představují překážky pouze výzvu na cestě s jasným cílem. Jak sama říká: „Pojedete všichni, i kdyby to bylo v urně."
https://www.stream.cz/jeden-svet/10005375-hip-hop-eration-hiphop-erace

Zajímavé kolo pro seniory

(5.4.2015)  Vhodné pro každý věk.
Život bez bariér

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: