akce:

Kurzy, semináře, přednášky, ale i výstavy...

publikace:

Která kniha nám s péčí pomůže?

poradíme:

Tíží vás péče o vašeho staršího blízkého?


Novinky

Procházka na místě.

Na pomoc sedavému zaměstnání

(6.7.2015)  Z muzea Jary Cimrmana, rozhledna Maják Příchovice. "Procházka na místě."

Vzniká Centrum, které podpoří laické pečující

(3.7.2015)  Pod Diakonií ČCE bude působit Centrum pro podporu laické péče. V současné době prozatímní výbor připravuje potřebné dokumenty k jejímu založení v září 2015. Spolupracovat s Centrem bude moci každý, kdo bude chtít jakoukoli formou podpořit činnost laických pečujících, např. odborníci, politici, ale samozřejmě i samotní pečující.
Centrum se zaměří také na vydavatelskou činnost. Zpracovávají se návrhy témat, která by v rámci edice Laické péče měla vyjít již v roce 2016. Ediční plán vyjde do konce letošního září. Prozatímní výbor současně připravuje stanoviska k tématům z oblasti laického pečování.
Kontakt: Tereza Provazníková, +420 731 623 107, tereza.provaznikova@diakonie.cz
Podrobnější informace o Centru na podporu laické péče a kontakty najdete na portálu www.pecujdoma.cz

Úspěšný projekt na podporu laické péče se blíží ke konci

(2.7.2015)  Přes 150 kurzů pro laické pečující konaných po celé ČR, vydání šesti příruček, natočení 25 nácvikových videí, stovky zodpovězených dotazů včetně právní pomoci, a vytvoření internetového portálu – to jsou ty nejviditelnější výstupy 2,5 letého projektu Diakonie ČCE s názvem „POMÁHÁME PEČOVAT“.

Péče a závěr života - kurzy ve Znojmě

(29.6.2015)  Diakonie ČCE zahájila nový projekt "Podpora laické péče o geriatricky nemocné a nemocné v závěru života". Ve Znojmě pořádá ve spolupráci s Centrem sociálních služeb pilotní kurzy. Dva jsou určeny laickým pečovatelům, jeden profesionálním pečujícím a jeden seniorům. Na kurzech získají potřebné rady a informace k doprovázení, doporučení, jak mezi sebou komunikovat, jak nést náročné situace.
Kurzy jsou financovány z Programu implementace švýcarsko-české spolupráce, pro účastníky jsou zdarma.

Klub house – inovativní prostor pro lidi po mozkových příhodách či jiném poškození mozku

(29.6.2015)  Chcete žít znovu vlastním životem? Už Vás nebaví trávit čas doma? Rádi byste poznali nové lidi? Láká Vás možnost plánovat si svůj čas a aktivity? A hledáte někoho, s kým byste je mohli realizovat?
Nově pro Vás otevíráme Klub, který bude sloužit pouze Vám, ve kterém můžete najít zázemí pro realizaci a organizaci vlastních aktivit, vytvořit nová přátelství a trávit volný čas.
Náplní Klubu není terapie, ale program, který si společně připravíte a zvolíte. V Klubu máte příležitost udělat něco pro sebe, pomoci druhým a stát se opět nezávislými.
Realizujte své nápady s využitím rozpočtu, který Vám dáme k dispozici, nebo se zapojte do aktivit, které organizují druzí.

Jak si užít život i ve stáří?

(26.6.2015)  Tahle země není pro starý, říká se často o Česku podle názvu známého filmu Málokde v Evropě je společnost vůči seniorům tak nesmiřitelná, jako u nás. Zestárne přitom každý - a to je ještě ta lepší možnost ...
Vyšší věk ale nemusí být jen čekárnou na smrt. Mnozí dnešní senioři dokážou překvapit šíří svých zájmů a činností. Jako třeba pan Miťa z Prahy, který celý život létal ve stíhačce a v 81 letech znovu zakusí let v MIGu-15. Jemu i jiným seniorům pomáhá sbírka Plníme přání seniorům a přispět na ni můžete i vy až do 30.června.
Na téma aktivní stárnutí jsme hovořili s uznávaným psychoterapeutem Lucianem Kantorem, poradcem, koučem a psychoterapeutem, zabývajícím se komunikací a mezilidskými vztahy.

„I já chci mít vzpomínky na dětství“

(24.6.2015)  V Pardubicích byla zahájena putovní interaktivní výstava „I já chci mít vzpomínky na dětství“
Přiblížit široké veřejnosti problematiku pěstounství je cílem informační kampaně Ministerstva práce a sociálních věcí Právo na dětství. Na pardubickém hlavním nádraží byla v úterý zahájena putovní interaktivní výstava „I já chci mít vzpomínky na dětství“, která je jednou z aktivit kampaně. Za účasti zahraničních hostů rovněž proběhla odborná konference „Pěstounství je profese“.

Násilí na seniorech

(22.6.2015)  Je v centru pozornosti letního dvojčísla časopisu Sociální služby.
Násilí je, bohužel, nedílnou součástí naší společnosti. Ačkoliv se o některých druzích násilí již veřejně mluví více než dřív (například o násilí na ženách či na dětech), násilí na seniorech je ve společnosti stále částečně opomíjeno, ačkoliv se dle odborníků týká až 20 % seniorů.
Vzhledem k tomu, že na 15. června připadá Světový den proti násilí na seniorech, stalo se toto téma i hlavním tématem červnového dvojčísla časopisu Sociální služby. Čtenář se tak může dočíst nejen o tom, co všechno násilí na seniorech vlastně zahrnuje (Bredlerová, Těšitelová), ale i to, že se s ním setkávají i pracovníci domovů pro seniory, tedy že k utrpení seniorů či ohrožení jejich života dochází někdy i v institucionální péči (Pohlová).
Prostor je věnován také násilí psychickému (Štarková), které je nejčastější formou násilí na seniorech (tvoří až dvě třetiny všech nahlášených případů), ale na rozdíl od násilí fyzického je obtížněji prokazatelné, a špatnému užívání léků ve stáří.

Paravoltižní workshop

(15.6.2015)  Pořádá Česká hiporehabilitační společnost 15. srpna v Olomouci (Radíkově), 29. srpna v Brně (Hostěnicích) a 26. září v Praze.
Paravoltiž je gymnastika na koni pro děti a dospělé se zdravotním znevýhodněním. Má obrovský význam pro rozvoj pohybu, koordinace, rovnováhy, samostatnosti, zdravého sebevědomí, odvahy a také podporuje integraci osob jak s pohybovými problémy, tak mentálním či kombinovaným postižením.

Videa Diakonie poradí, jak pečovat na konci života

(9.6.2015)  Osm nových videí o celkové délce osmdesát minut přibude během tohoto týdne na internetovém portálu www.pecujdoma.cz. Věnují se péči o umírající v domácím prostředí a budou dostupná po registraci. Na konci června vyjdou i na DVD.
Nová videa jsou pomůckou pro laické pečující, kteří se o umírajícího starají v domácím prostředí. Dozví se v nich, jak přizpůsobit domácnost z hlediska vhodného zajištění péče, jak používat různé zdravotní pomůcky a přístroje, jak si poradit s dušností umírajícího nebo s nejrůznějšími krizovými situacemi, které mohou v závěru života nastat. Jeden snímek je věnován také příznakům umírání a smrti samotné.
Diakonie ČCE natočila videa v rámci projektu Podpora laické péče o geriatricky nemocné a nemocné v závěru života, který byl podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Kontakt:
Tereza Provazníková, tel.: 731 623 107, e-mail: tereza.provaznikova@diakonie.cz
www.pecujdoma.cz, www.diakonie.cz


Život bez bariér

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: