akce:

Kurzy, semináře, přednášky, ale i výstavy...

publikace:

Která kniha nám s péčí pomůže?

poradíme:

Tíží vás péče o vašeho staršího blízkého?


Novinky

POZVÁNKA na diskusní seminář ke zdravotně sociálním službám

(25.1.2015) 
Datum:


Úterý, 10. Únor 2015 - 9:00 - 16:00


Místo konání akce:


v aule Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Cejl 73, Brno


Stručný popis:

Zveme vás na vzdělávací a diskusní setkání k problematice zdravotně sociálních služeb v obcích s rozšířenou působností, které se koná v úterý 10. února 2015 od 9.00 do 16.30 hod. v aule Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Cejl 73, Brno. Semináře pořádá Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE ve spolupráci s Jihomoravským krajem a pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška

Vývoj knihoven

(24.1.2015)  Využití telefonních budek jinak (foto z Roztok u Prahy)

Příspěvky z programu Senior

(22.1.2015)  Program Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové slouží k podpoře kvalitních projektů, které usnadňují starším občanům život v zařízeních pečujících o seniory. Uzávěrka pro podání žádostí je 28. února 2015.
Co podporuje program Senior
vzdělávání zaměstnanců zařízení pečujících o seniory, terénní zdravotní a sociální služby se zaměřením na seniory, vybavení charitních domů, hospiců, mobilních hospiců, domovů seniorů, zejména jsou-li jejich zřizovateli nestátní neziskové organizace, pořízení zdravotních pomůcek pro ošetřovatelskou službu

Národní strategie má sjednotit rozvoj sociálních služeb v ČR

(21.1.2015)  Národní strategie rozvoje sociálních služeb pro rok 2015 postupně sjednotí způsob a formu střednědobého plánování na krajské i obecní úrovni, aby stát mohl na národní úrovni systémově a uceleně reagovat na potřeby uživatelů sociálních služeb. Strategie jasně popisuje vize, cíle a jednotlivá opatření pro letošní rok.
Pro období 2016 - 2020 bude zpracován návazný dokument, a to za spolupráce zástupců všech výše zmiňovaných a zainteresovaných stran. Tyto zástupce bude MPSV oslovovat v lednu 2015, aby vyslali své představitele, kteří se na novém dokumentu budou podílet. Důvodem pro vypracování strategie zvlášť na rok 2015 a dále na roky 2016 -2020 je především fakt, že v souvislosti s novelou zákona o sociálních službách bude docházet k podstatným změnám v systému sociálních služeb, které by strategie měla reflektovat. Zároveň bude možné do strategie na roky 2016 - 2020 zapracovat výstupy z tematicky obsáhlého projektu MPSV “Podpora procesů v sociálních službách“ a ostatních projektů MPSV, kdy se předpokládá, že také tyto výstupy budou mít významný dopad do oblasti sociálních služeb.

SozialMarie - cena za sociální inovace

(18.1.2015)  SozialMarie je nejstarší cenou, předávanou sociálně inovativním projektům, a je udělována od roku 2005 každoročně celkem 15 výjimečným projektům z oblasti sociálních inovací. Vedle finanční odměny v celkové výši 54 000 EUR nabízí SozialMarie zviditelnění projektům, které inovativním způsobem reagují na společenské výzvy.
Slavnostní předávání cen. Ze všech přihlášených projektů zvolí odborná komise 15 nejlepších projektů, které jsou každoročně dne 1. května v rámci slavnostního předávání cen v ORF RadioKulturhaus ve Vídni vyhlášeny a obdrží ocenění SozialMarie.
Sociální inovace z celé České republiky se mohou do mezinárodní soutěže hlásit do 27. ledna 2015.

Příspěvek na péči se zřejmě upraví (novinky.cz)

(15.1.2015)  Ministerstvo práce a sociálních věcí hodlá provést změny v příspěvku na péči. Právu to potvrdila ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD). novinky.cz, 12. 1. 2015
Výše příspěvku stejná od roku 2007

Agentura ČTK před několika dny upozornila na to, že Výzkumný ústav práce a sociálních věcí před časem doporučil ve své studii upravit příspěvek na péči tak, aby lidé, kteří by žili doma a platili si péči profesionálů, dostávali o několik tisícikorun víc než dnes. Naopak příjemci nejnižší částky, jimž pomáhají příbuzní či známí, by o dávku mohli přijít úplně.
Opatření by podle autorů studie zvýšilo tlak na vznik terénních služeb, vytvořila by se nová pracovní místa. Po zvýšení příspěvků volá Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP). Snížení dávky při péči v rodině ale důrazně odmítá. Podle předsedy NRZP Václava Krásy příbuzní státu nemalé peníze šetří, když se o své blízké starají sami.
„Zmíněná studie je už dva roky stará a neodráží moji současnou představu o příspěvku na péči. Jsem ale ráda, že text oživil debatu nad tím, jak má podpora vypadat,“ uvedla pro Právo Marksová.

ÚP ČR – partner pro nezaměstnané i zaměstnavatele

(14.1.2015)  Co si vzít s sebou na první návštěvu Úřadu práce ČR (ÚP ČR), jaké povinnosti má uchazeč o zaměstnání, za jakých podmínek vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti, jaké jsou možnosti v rámci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, jak vycestovat za prací do zahraničí nebo jak může ÚP ČR pomoci zaměstnavatelům. To je jen malá ukázka toho, co se dozví čtenáři v praktické Informační brožurce, kterou za přispění celoevropské sítě EURES vydal Úřad práce ČR. Materiál si zájemci mohou stáhnout na www.uradprace.cz v sekci Informační letáky – praktické rady. V průběhu ledna bude k dispozici i na kontaktních pracovištích ÚP ČR.

Výstava maleb a kreseb Ivana Brtny

(14.1.2015)  Výstava 68 letého malíře Ivana Brtny se koná v České spořitelně u stanice tramvají Želivského na Vinohradské ulici, za budovou bývalého Strojimportu. Otetvřeno od 10.00 hod do 17. hod., vstup volný

Žena a muž v rodině, autorů: Vladislava Chvály, Pavly Loucké a Ludmily Trapkové

(13.1.2015)  Nakladatelství Vyšehrad, Vás srdečně zve, na křest knihy: Žena a muž v rodině, autorů: Vladislava Chvály, Pavly Loucké a Ludmily Trapkové
Křest se uskuteční 10. 2. 2015 od 16.00 v Literární kavárně Knihkupectví Academia, Václavské nám. 34.
Jaký je rozdíl mezi mužským a ženským jazykem a jak schopnost jejich vzájemného vyvažování ovlivňuje zdraví členů rodiny?
Co očekává muž od ženy a žena od muže? V čem se liší ženská a mužská sexualita? Jaký vliv má tento rozdíl na vývoj sexuální identity dítěte? Mohou se interakční vzorce nevědomě předávat z generace na generaci a způsobovat slábnutí celých rodů? Co pravděpodobně přispívá k poklesu populace v Čechách a v celé Evropě?
O těchto a dalších otázkách spolu vedou už dvacet let dialog dva rodinní psychoterapeuti – klinická psycholožka Ludmila Trapková a sexuolog Vladislav Chvála – ze Střediska komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci. V knižním „trojrozhovoru“ se bohemistka, redaktorka časopisu Psychosom Pavla Loucká snaží svými otázkami zprostředkovat dialog dvou psychoterapeutů širšímu okruhu zájemců.

Snižování míry kuřáctví

(12.1.2015)  S novým rokem vždy dochází k řadě změn. Přečtěte si, jaké změny nás letos čekají. 12 ZÁSADNÍCH NOVINEK.
Patříte mezi ty, kteří si v restauraci rádi dopřejí svoji cigaretu? Poslanci ze sněmovního zdravotnického výboru vesměs podporují navrhovaný úplný zákaz kouření v restauracích. Česko patří k benevolentnějším zemím v EU - od roku 2006 se nesmí kouřit ve školách, kinech a divadlech, sportovních halách, budovách státních úřadů a ve veřejné dopravě. Restaurace musí být od července 2010 označeny, zda jsou kuřácké, nekuřácké, nebo mají oddělené prostory pro kuřáky.
Zajímavé výsledky přinesla studie Státního zdravotního ústavu. Při snižování míry kuřáctví v Česku mohou sehrát klíčovou roli lékaři, zdravotní sestry a učitelé. Řada z nich ale kouří, což zpochybňuje roli vzoru. V ČR kouří 29 procent dospělých. Cigarety podle studie kouří téměř 16 procent lékařů, přes 17 procent pedagogů, pětina studentů medicíny a třetina budoucích zdravotních sester.
Za redakci MEDI profi: Ing. Květa Štěpaníková

<e-noviny@smtp.dashofer.cz>
Život bez bariér

Obsah našich stránek je pouze doporučující povahy. Každý případ je třeba hodnotit individuálně, a proto nelze námi uveřejněné názory přejímat bez posouzení konkrétní situace. Vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem.


partneři: